Organisationspsykologer som utvecklar hjärnstarka organisationer genom psykologisk kunskap och beteendeförändring

Mindfulness i arbetet

Mindfulness i arbetet förbättrar bland annat arbetsmiljö, minskar stress, ökar förmåga att fokusera och förbättrar kommunikationen med kollegor. 


Läs mer

Hjärnergonomi

 Genom att förstå hur vår hjärna fungerar kan vi utveckla optimala förutsättningar i arbetet för att främja hälsa, motverka stress samt förbättra kvalitet och effektivitet.


Läs mer

Effektiva team

Utveckla välfungerande arbetsgrupper genom evidensstarka metoder och nå ökad kvalitet, högre lärande, ökat välmående och främja innovation. 


Läs mer

Kontakta oss

För mer information, frågor och konsultation.

info@brainmatters.se – 031-799 59 93
Kungsportsavenyn 10, 411 36 Göteborg

Om Brain Matters

Vi arbetar i hela Sverige och hjälper företag och organisationer med att öka effektivitet, kvalitet och välbefinnande hos medarbetare genom psykologisk kunskap och människans möjlighet att utvecklas genom beteendeförändrig. Vi är legitimerade psykologer med flerårig erfarenhet av att arbeta inom såväl privat som offentlig sektor. Vårt mål och ambition är att öka kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar under olika omständigheter och hur hållbara beteendeförändringar kan skapas på en arbetsplats.

Mindfulness i arbetet

Mindfulness har fått stor genomslagskraft i västvärlden och används inom såväl företagshälsovård, skola och ledande organisationer så som Volvo, Google & NHS.

Vi på Brain Matters utbildar organisationer i hur mindfulness fungerar och hur det kan implementeras i arbetet individ-, grupp- och organisationsnivå.

Effekter av mindfulness i arbetslivet

Resiliens mot stress

Ökad motståndskraft och återhämtningsförmåga i svåra situationer och påfrestningar. 

Förbättrat minne
 och inlärning

Förbättrad förmåga att ta till sig och minnas ny information.

Kontakta oss för mer information
Stärkt fokus

Förbättrad koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och förmåga att vara närvarande.

Bättre beslut & kommunikation

Öka kvaliteten på dina beslut samt förbättra din förmåga att kommunicera.

Hjärnergonomi

Den mänskliga hjärnan har en ofattbar kapacitet – om vi ger den rätt förutsättningar. Hjärnergonomi innebär att genom kunskap, praktiska verktyg och förfaranden ge våra hjärnor optimala förutsättningar i arbetet. Genom att förstå hur vår hjärna fungerar kan vi utveckla nya strategier och vanor för att främja hälsa, motverka stress samt förbättra kvalitet och effektivitet.

Vi utbildar både arbetsgivare och medarbetare inom hjärnergonomi. Några huvudteman är:

Digitala metoder & arbetssätt

Öka ditt fokus, minska distraktioner och underlätta för din arbetsstruktur, prioritering och informationsbearbetning.

Effektiv återhämtning

Lär dig om effekten av återhämtning och mikropauser, varför det är nödvändigt och hur dina pauser kan ge bättre effekt.

Kontakta oss för mer information
Stärk ditt fokus och beslutsfattande

Förstå hur din koncentrationsförmåga och beslutsfattande fungerar och hur du kan stärka dem.

Multitasking

Upptäck myten om multitasking och hur du kan öka chanserna för att komma in i ett flow i ditt arbete.

Effektiva team

Vi hjälper arbetsgrupper att utvecklas till mogna, effektiva team genom forskningsgrundade metoder med stark evidens.

Vi har erfarenhet av att arbeta med både offentliga och privata verksamheter, samt på både ledningsgruppsnivå och operativ nivå.

Kontakta oss för mer information
Produktivitet & kvalitet

Effektiva team har visat sig begå färre misstag och ha högre produktivitet än arbetsgrupper som fastnat i utvecklingsprocessen.

Välmående & innovation

Effektiva team skapar högre tillfredsställdhet i arbetet, gynna innovation och minskar stress i gruppen och ökar välmåendet bland medarbetarna.