Våra tjänster

Mindfulness på arbetsplatsen

Mindfulness i arbetet förbättrar bland annat arbetsmiljö, minskar stress, ökar förmåga att fokusera och förbättrar kommunikationen.

Läs mer...

Your Content Goes Here

Effektiva team

Utveckla välfungerande arbetsgrupper genom evidensstarka metoder och nå ökad kvalitet, högre lärande, ökat välmående och främja innovation.

Your Content Goes Here

Läs mer..

Hjärnergonomi

Förstå hur vår hjärna fungerar och utveckla optimala förutsättningar i arbetet för att främja hälsa, motverka stress samt förbättra effektivitet.

Läs mer...

Läs mer…

Hur går det till?

Allt utifrån forskningsbaserad psykologisk kunskap och metod.

Varför är detta viktigt?

0%
Av Sveriges arbetskraft har upplevt dålig arbetsmiljö senaste veckan.
0%
Genomsnittlig nedsättning i arbetsfunktion vid dålig arbetsmiljö
0%
Är effektiviteten bland hälften av alla arbetsgrupper i svenskt näringsliv.
0%
Är effektivitsgraden hos välfungerande team med fungerande arbetsprocesser.

Kontakta oss ifall ni i er organisation önskar:

  • Öka produktivitet

  • Öka medarbetarengagemang

  • Förbättra samarbete

  • Stärka konflikthanteringsförmåga

  • Minska stress

  • Öka arbetsglädje

  • Förbättra kommunikation

  • Stärka problemlösningsförmåga

  • Minska sjukfrånvaro

Kontakta oss

Vad tycker våra kunder?

Engagerande, spännande och tänkvärt med många praktiska vinklingar.

Kund från 2018, Om hjärnergonomi

Väldigt intressant och lärorikt.

Kund från 2018, Om Mindfulness på arbetsplatsen

Ett mycket trevlig och givande insats. Intressant. Föreläsaren var trevlig att lyssna på, kunnig och ödmjuk.

Kund från 2018, Om effektiva team